Saturday, 20/08/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Lai Hoà
 • Sơn Sa Rinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó CTCĐ, Tổ trưởng tổ XH
  • Điện thoại:
   0342413739
  • Email:
   sarinhdat@gmail.com
 • Lưu Việt Trường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0973348843
  • Email:
   luuviettruong17071991@gmail.com
 • Trần Thị Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0945178496
  • Email:
   thuanthcslh@gmail.com
 • Trần Thị Thol
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0939682445
  • Email:
   tholthol773@gmail.com
 • Sơn Sô Thia
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, UV BCHCĐ
  • Điện thoại:
   0942241240
  • Email:
   thiathcslh@gmail.com
 • Trương Thị Sang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0949072949
  • Email:
   truongthisang.vc@gmail.com
 • Thạch Chanh Mu Ni
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0919202800
  • Email:
   muni1975.vc@gmail.com
 • Tăng Thị Phếch
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, UV BCHCĐ
  • Điện thoại:
   0946083282
  • Email:
   phechtang@gmail.com
 • Huỳnh Thị Ánh Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0949234243
  • Email:
   huynhhongthcslh@gmail.com
 • Nguyễn Thị Lài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0842693697
  • Email:
   lainguyen0942208243@gmail.com
 • Thạch Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0975439586
  • Email:
   thachhoa2016@gmail.com.vn